Početak

Beogradski seminar za analitičku filozofiju i logiku (BAL) je dvojezični seminar, koji se održava jednom mesečno. Organizuju ga studenti postdiplomskih studija Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Sreda, 20. april 2016. u 19:30, FDS

Katarina Maksimović (Filozofski fakultet, Beograd)

Dedukcija i upotrebe jezika

Rezime: Biće kritikovana dogma da isključivo iskazi mogu biti premise i zaključci dedukcija. Veliki ruski matematičar Kolmogorov je doveo tu dogmu u pitanje interpretacijom intuicionističke logike prema kojoj premise i zaključci dedukcija u matematici nisu iskazi već problemi. Biće ispitana mogućnost da se problemi o kojima govori Kolmogorov shvate kao imperativi, i takođe odnos između Kolmogorovljeve interpretacije intuicionističke logike i logike imperativa. Glavnim problemom logike imperativa smatra se Jergensenova dilema, koja počiva na pomenutoj dogmi. Toj dogmi možemo da se suprotstavimo u teoriji dokaza i tako rešimo Jergensenovu dilemu.

 
Advertisements